امروزه آموزش می تواند نقش مهمی در تغییر رویکردها و رفتارهای انسانی در جوامع ایفا نماید. با رشد روز افزون فناوری های ارتباطی و ابزارهای کمک آموزشی، آموزش در زمینه های مختلف از هر زمان دیگری سهل و آسان تر گشته است. از این روز سازمانهای فرهنگی علاوه بر توجه بر ارتقاء سطح سواد و دانش نیروهای سازمانی، توجه ویژه ای جهت آموزش سرفصل های مد نظر خود برای مخاطبان و داوطلبان دارند.
مؤسسه بین المللی ائمه الهدی در راستای اهداف کلان خود که تبلیغ معارف اسلامی در سطح بین المللی در قالب زبان های روز دنیا است معاونت آموزش مؤسسه را تاسیس نموده است.

معاونت آموزش با در نظر گرفتن اهداف و سیاست های مؤسسه اهداف زیر را دنبال می نماید:

  1.  آموزش معارف اسلامی در سطح بین المللی با استفاده از ابزارهای نوین
  2. تربیت مبلغ معارف اسلامی با رویکرد تبلیغ مجازی برای مخاطبین غیر ایرانی
  3. ارتقاء سطح دانش مهارتی و معرفتی کارکنان مؤسسه
    با توجه به این اهداف این معاونت برنامه آموزش زبان کارکنان مؤسسه را در اولویت کاری خود قرار داده است. از طرفی جهت نیل به مقصد آموزش معارف اسلامی در سطح بین المللی برنامه میان مدت خود را جهت تولید محتوا و راه اندازی آموزش از راه دور برای طالبان معارف اسلامی طراحی و دردست اجرا قرار داده است.
    همچنین متون درسی مهارتی را به زبان های انگلیسی جهت مبلغان معارف اسلامی در فضای مجازی در برنامه بلند مدت خود در نظر گرفته است.