اداره رسانه موسسه ائمه الهدی با هدف تولیدات رسانه ای در قالب های صوت، تصویر، فیلم و نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه راه اندازی شده است. این اداره از ابتدای فعالیت موسسه به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر از جمله ادارات فعال موسسه می باشد.