• بررسی و رصد نرم افزارهای موجود تلفن همراه در حوزه معارف قرآن و اهل بیت(ع)

  • اولویت بندی موضوعات کاربردی جهت تولید نرم افزار

  • همکاری با سایر واحد های معاونت رسانه

  • تهیه نرم افزار های کاربردی با توجه به سیاست های ابلاغی موسسه