امروزه کاربران فضای مجازی کمتر به مطالعه متن می پردازند و بیشتر آنان به تولیدات صوتی و تصویری و همچنین تصاویر مفهومی و تصویر نوشته ها رغبت دارند.
از مهم ترین بخش های سایت قسمت چند رسانه ای است که شامل صوت، کلیپ و تصویر می باشد. در این بخش به بازنشر محتوای منتخب موجود در فضای وب و فضای مجازی و همچنین تولید محصولاتی که نیازسنجی آن در بخش محتوایی و فنی انجام شده است، پرداخته می شود. با توجه به رویکرد سایت، در میان هزاران رسانه موجود به صورت کارشناسی شده محصولاتی انتخاب شده و پس از دسته بندی در سایت بارگذاری می شود. محصولات موسسه نیز پس از تدوین و تهیه محتوای آن با محوریت نشر احادیث، در قالب های جذاب ویدئویی و صوتی، بعد از طی مراحل کارشناسی، تولید شده و در سایت منتشر می گردد.

محتوای رسانه در سه قالب ارائه می گردد:

سخنرانی کوتاه

نواهنگ

فوتوکلیپ

پادکست صوتی

نکته گرافی

آیه گرافی

حدیث گرافی

فیلم کوتاه

فیلم

قطعه ویدئویی

مستند

موزیک ویدئو

نماهنگ

HD-360p

HD-480p

HD-720p

FULL HD