هدف اصلی در بخش کتابخانه سایت ایجاد کتابخانه جامع دیجیتال بر پایه زبان انگلیسی است که امیدواریم با حمایت از این بخش بتوانیم در آینده نزدیک شاهد ایجاد این کتابخانه باشیم. در حال حاضر بخش کتابخانه به صورت محدود حاوی برخی کتب معارف اسلامی می باشد.

مهم ترین ویژگی های کتابخانه جامع پس از ایجاد:

  •    ارائه گزارش مختصر از کتاب به همراه ارائه شناسنامه آن
  •   امکان جستجو در محتوای کتب
  •  امکان مطالعه آسان کتب با دسترسی به فهرست درختواره ای آن
  • امکان ایجاد کتابخانه شخصی
  •  دریافت کتاب در قالب فایل PDF
  • امکان اشتراک گذاری