ارسال درخواست از طریق فرم


 اطلاعات تماس


آدرس:
ایران – قم – بلوار شهید صدوقی

شماره تماس:
2532914890 (98+) , 2532943649 (98+)

رایانامه ها:

  • روابط عمومی            info@aematolhoda.com
  • رسانه                   media@aematolhoda.com
  • محتوا                 content@aematolhoda.com