ضمن تشکر از حمایت مالی شما از فعالیت موسسه، امیدواریم تلاش همگان مرضی رضای حضرت حق و موجب شادی قلب امام زمان (عج) گردد.