تنوّع استعدادها و ظرفیّتها خیلى مهم است

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا