این  یک طرح مشارکتی جهت سهیم شدن در ترجمه و انتشار احادیث اهل بیت (علیهم السلام) به زبان های مختلف است.