معرفی کتاب hadith of life و حدیث الحیاة

شرح احادیث توسط حضرت آیت الله خامنه ای ارائه گردیده و الگویی از سبک زندگی اسلامی را برای مخاطبان به تصویر می کشد. این کتاب با قالبی نو و چیدمانی جذاب، شکل گرفته است. خواننده می تواند هم معارف اسلامی را یاد بگیرد و هم  مهارت زبان انگلیسی خود را تقویت کند. به کارگیری معارف اهل بیت (ع) به عنوان سرمایه هایی بس…